Regulament desfasurare campanie „50% REDUCERE LA
CONSULTATIE OFTALMOLOGICA COMPLETA” –

SC PROMAX
OPTIC JUNIOR srl

SECTIUNEA 1. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI:
1.1. Organizatorul Campaniei, numită în cele ce urmează „50% REDUCERE LA CONSULTATIE OFTALMOLOGICA COMPLETA” este S.C. PROMAX OPTIC JUNIOR SRL., cu sediul în PLOIESTI, Jud. PRAHOVA, Intrarea Brebenei, nr 4, bl 6, sc B, et 3, ap 26, CUI: 43067098; Nr. ORC:J29/1658/2020, ţel: 0720.193.777, denumită în continuare “Organizatorul”.
1.2. Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Aceştia sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei.
1.3. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin punerea la dispoziţie în mod gratuit oricărei persoane în cadrul website-ului www.promaxoptic.ro.
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile în cadrul website-ului www.promaxoptic.ro.
1.5. Campania este organizată începând cu data de 01.02.2021 şi se va încheia pe data de 30.04.2021.
1.6. Campania se adresează tuturor clientilor care vin în magazinul nostru din Ploiesti, str. Marasesti nr 226.

SECTIUNEA 2. OBIECTIVUL CAMPANIEI
2.1. Prin programul “50% REDUCERE LA CONSULTATIE OFTALMOLOGICA COMPLETA” firma noastra, PROMAX OPTIC doreşte să ajute la:
• constientizarea problemelor pe care oamenii le pot avea in lipsa unui control oftalmologic complet efectuat la timp
• conştientizarea problemelor pe care oamenii le pot avea din cauza purtării unor ochelari de vedere deterioraţi.

SECTIUNEA 3. DESPRE CAMPANIE
3.1. În cadrul acestui campanii, pacientii care se vor programa, atat la sediul Promax Optic cat si telefonic la nr: 0720.193.777 vor primi un discount de 50% din pretul unei consultatii oftalmologice complete efectuata in cadrul firmei de medicul specialist oftalmolog.
3.2. Reducerea de 50% se aplica fiecarui participant in parte, in limita locurilor disponibile in baza unei programari efectuate in prealabil.

SECTIUNEA 4. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
4.1. Campania se desfăşoară la nivel local, la sediul Promax Optic din Ploiesti, str. Marasesti nr 226.

SECTIUNEA 5. DURATA CAMPANIEI
5.1. Campania se va desfăşura în perioada 01.02.2021 – 30.04.2021.
5.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească durata Programului, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin publicarea informaţiei pe site-ul www.promaxoptic.ro, precum și prin actualizarea prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. CONDIŢIILE ŞI MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
6.1. Pentru a intra în campania 50% REDUCERE LA CONSULTATIE OFTALMOLOGICA COMPLETA, participantul trebuie să parcurgă următorii paşi:
PASUL 1: vine la sediul Promax Optic si se programeaza sau poate face o rezervare sunand la numarul de telefon: 0720.193.777
PASUL 2: Vine in ziua programarii, la ora stabilita.
PASUL 3: Se desfasoara consultatia oftalmologica completa de catre medicul specialist oftalmolog.
PASUL 4: Valoarea discount-ului va fi aplicata la sfarsitul consultatiei.

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
7.1. Prin înscrierea şi participarea la Campanie, Participanţii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi utilizate de acesta pe o perioadă nedeterminată.
7.2. Prin înscrierea la Campanie se consideră că participanţii au cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament.

SECTIUNEA 8. DATE PERSONALE
8.1. Având în vedere că Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene, prin participarea şi înscrierea conform prezentului regulament, este necesar ca participanţii să pună la dispoziţia organizatorului date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, număr telefon, e-mail), conform Regulamentului.
8.2. Participanţii declară că au cunoştinţă despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi îşi exprimă consimţământul în mod liber, expres şi neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Regulament şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile GDPR.
8.3. Participanţii îşi pot retrage oricând şi în mod gratuit consimţământul pentru prelucarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile menţionate mai sus, fără a afecta, însă, legalitatea activităţilor de prelucrare efectuate înaintea retragerii. În cazul retragerii consimţământului de prelucrare a datelor oferite, calitatea dumneavoastră de participant la promotie încetează din momentul retragerii. În conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la PROMAX OPTIC SRL., Jud. Prahova, Str. Marasestii, nr 226 sau la adresa de email: promaxoptic@gmail.com

SECŢIUNEA 9. FORŢA MAJORĂ
9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedica sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invoca forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Campanie în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECTIUNEA 10. LITIGII
10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti romane competente de la sediul Organizatorului.
Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în cadrul website-ului www.promaxoptic.ro.

Contact PROMAX OPTIC

Lucram cu grija, profesionalism si seriozitate pentru ca tinem la clientii nostrii! Probleme cu vederea? Nu ezitati sa ne cautati!
Va asteptam cu drag!

Mesaj nou pe site

Str. Marasesti nr. 226, Ploiesti

0720 193 777

promaxoptic@gmail.com

}

LUNI – VINERI 09:00 – 18:00